Skip to content
Du er her: Heim Tenester

           

 


Me utfører alt innan:

 -Graving med maskinar frå 8-40 tonn. Mindre maskinar ved behov.
  Trongt om plassen? Me har korthekkmaskinar som kjem til! 

 

 -Meisling med 15, 20 eller 26 tonns gravemaskin 

 

-Natursteinsmuring                  
 Forstøtningsmurar
               
 Muring av brygger og kaianlegg i sjø
               
 Trapper og hagemurar i naturstein
 -


Transport:          

 Med tippbil (med hengar)               

 Semitrailer               

 Maskintralle

 Spesialsemi for transport av betongelementer               

 Krokløftbil med ustyr for transport og spreiing av naturgjødsel                              


-Containerutleige
 
 Behov for opprydding? Me leiger ut 10m3 og 22m3 containerar.  


-Vegvedlikehald
 
 Me tek på oss brøyting og strøying med traktor og lastebil
 Feiing med traktor 
 Me har lager av veigrus, pukk og singel på Sandeid.  

          

Sist oppdatert onsdag 20. februar 2013 15:17